Henri Bosstraat

Een nieuwe woonwijk in het vooruitzicht in de Henri Bosstraat
Persmededeling
10 oktober 2018

Binnenkort wordt een van de laatste braakliggende terreinen in Brussel-Stad verkaveld, aan de grens met NOH en in de buurt van een park.
FEDERALE Real Estate is eigenaar van het terrein en kreeg zopas de laatste goedkeuringen en kan nu officieel overgaan tot de verkoop van de 38 percelen die het terrein telt.

Omwonenden en handelaars in de buurt zijn erg verheugd over de komst van nieuwe privé-eigenaars. De ingebruikname van de locatie zou immers zorgen voor meer veiligheid, aangezien het terrein geregeld te maken kreeg met sluikafval en andere overlast.

Een project dat inspeelt op de markt

FEDERALE Real Estate ontving spontane aanvragen van verscheidene kopers. Ondanks de lange verkavelingsprocedure lieten zij de moed niet zakken.

Vandaag is voor een grote meerderheid van de percelen (25 van de 38) al een koper gevonden. Zo blijven er nog dertien percelen over, waarvan er al drie gereserveerd zijn. Het succes van de verkoop toont aan in welke mate het project inspeelt op de vraag op de markt.

De meeste eigenaars wagen zich voor het eerst aan een vastgoedproject, hoewel ook acht terreinen naar twee bouwpromotoren gaan.

De prijs van de percelen wordt berekend op basis van hun oriëntatie en oppervlakte. Een oppervlakte van zo’n 320 m2 kost gemiddeld 475 euro/m2. Dat levert een gemiddelde prijs op van 152.000 euro per perceel.

Een verkaveling voor kangoeroewoningen

Het staat de kopers vrij zelf de bouw van hun project te beheren, op voorwaarde dat ze de voorschriften van de verkavelingsvergunning naleven. De vergunning voorziet in de bouw van individuele woningen, voornamelijk in een gesloten of halfopen bebouwing.  Er is echter ook ruimte voor kangoeroewoningen (twee gezinnen die onder een dak wonen).  

Een nieuwe, gemengde en kwaliteitsvolle wijk op een van de Brusselse hoogten

De Henri Bosstraat wordt de voornaamste toegangsweg tot de toekomstige verkaveling.  Het is Geoffroy Coomans de Brachène, schepen van Stedenbouw en Patrimonium, en Els Ampe, schepen van o.m. Openbare Werken een hele eer om ze in de kijker te mogen plaatsen.

Als schepen van Stedenbouw en Patrimonium ben ik blij en trots om vandaag door deze nieuwe straat te mogen stappen. Het wordt de voornaamste toegangsweg tot deze nieuwe wijk, waar binnenkort nieuwe Brusselaars hun intrek zullen nemen. Het verkavelingsproject ligt perfect in lijn met ons ontwikkelingsprogramma voor woningen in Brussel-Stad”, verklaart Geoffroy Coomans de Brachène.

De verkoop van terreinen en de ingebruikname van de Henri Bosstraat is een aanvulling van het aanbod van de Kraatboswijk. De doodlopende straat nodigt bovendien uit tot zachte mobiliteit en de buurtbewoners kunnen in alle veiligheid, te voet of met de fiets, hun woning bereiken, zelfs op hoger gelegen terrein.

Aan de Versaillestraat werden enkele jaren geleden moderne woningen gebouwd,  

Patrick VERRAES, Directeur van FEDERALE Real Estate licht verder toe: “We mogen trots zijn op onze teams. Ze hebben voor de meeste percelen in onze portefeuille een koper gevonden en zorgen zo voor een bruisende en kwaliteitsvolle wijk in een groene omgeving.”

Els Ampe verduidelijkt nog: “Als schepen van Openbare Werken ben ik vandaag bijzonder blij met de samenhang tussen de openbare ruimten in de verschillende wijken van deze zone in Brussel-Stad.

Over FEDERALE Real Estate

FRE is een operationele vastgoedvennootschap van de groep Federale Assurance. Met 36 miljoen euro aan eigen middelen en een team van 12 personen beheert de vennootschap de vastgoedportefeuille van Federale Assurance en ontwikkelt ze vastgoedprojecten, alleen of in samenwerking met andere promotoren.